VISION AVESTA

Mänskliga möten

Staden med charmiga gator och torg, uteserveringar och butiker är en miljö som många uppskattar. Vi vet också att den är hållbar över tid och har förmågan att möta nya behov och utmaningar. Visionen för Avesta syftar till att skapa nya stadsdelar eftersom det idag råder brist på goda stadsrum där människor vill bo och leva. Enkla, vackra byggnader skapar charmiga gator för både boende och besökare. Det kommersiella utbudet är gott men behovet av boende i Avestas centrala delar är stort.

CENTRUM

Från Stadshusparken till Aalto-huset

STATIONSOMRÅDET

Länken mellan Centrum och Koppardalen

KOPPARDALEN

Nya bostadsområdet i gamla industrikvarteren vid Dalälven

CENTRUM

Från Stadshusparken till Aalto-huset

Avestas stadsliv i form av butiker, caféer och restauranger ger Centrum puls.

Hjärtat i staden får en välbehövlig energiboost med de inbjudande torgen och promenadvänliga butiksgatorna. De nya stadsgatorna tillför mysiga miljöer som man gärna besöker och vill återvända till igen och igen. Kanske rentav flytta till. Fler boende i stadens centrum ökar tryggheten med människor som rör sig ute även sena kvällar. Bra kommunikationer underlättar besök och ger de boende en bekväm vardag.

fler bilder

Butiksgata mot stationen och Nya busstorget
Butiksgata, närbild
Butiksgata, vy mot norr
Gamla Busstorget
Gamla Busstorget, överblick
Gamla Busstorget, vy från Stadshusparkenparken
Myntgatans förlängning
Nya Busstorget, handel
Nya Busstorget, vy mot myntgatan österut
Nya Busstorget, vy mot öst
Nya Busstorget, vy mot väst
Stadshusparken, Café
Stadshusparken, överblick
Torget, café
Torget, vy mot nordost
Torget, vy mot nordväst
Torget, vy mot norr
Vy mot Stadshusparken

STATIONSOMRÅDET

Länken mellan Centrum och Koppardalen

Stationen blir Avestas nav kring vilket livet i staden snurrar.

I takt med att Avesta växer blir tågtrafiken allt viktigare. Det är här man anländer när man kommer till Avesta. Första mötet ska bli anslående – stationsplatsen med utsikt mot Koppardalens vackra historiska byggnader och den breda trappan ned mot älven och åt andra hållet den charmiga stadsmiljön upp mot Avesta Centrum. Hotell, caféer, bostäder taxi samt långfärdsbussar skapar en levande stadsmiljö som är öppen dygnet runt. Stationshusets arkitektur är inspirerad av Dalarna med falurödfärgsmålad träfasad och glaspaviljong i Avestastål.

fler bilder

Levande miljö, konst
Levande miljö, kultur
Nya stationstrappan
Nya stationstrappan, vy mot sydväst
Passage från tågplattform mot Koppardalen
Plattform och hotell
Stationshuset, vy mot sydost
Stationsområdet, överblick
Stationsområdet, vid överblick mot söder

KOPPARDALEN

Nya bostadsområdet i gamla industrikvarteren vid Dalälven

Historiskt arv.

Avestastålet blev under förra seklet världsberömt som ett av de bästa i världen och än idag driver företaget Outokumpu Avestas arv vidare. Koppardalens historiska byggnader i handslaget tegel bildar en vacker och intresseväckande miljö invid Dalälven. Utställningar, events, utbildningar, företag samt social service inryms i de gamla fabriksbyggnaderna. Miljön kompletteras med bostadskvarter i två till fyra våningar med olika karaktär i olika lägen. Service och handel koncentreras till stadsdelarna närmast tågstationen och längs Dalälven söderut byggs en småstadstät trädgårdsstad.

fler bilder

Bostäder närbild
Småstaden närbild
Småstaden överblick
Stadsmiljö Koppardalen

VISION AVESTA

Menu