Länken mellan Centrum och Koppardalen

Hotell, caféer, bostäder taxi samt långfärdsbussar skapar en levande stadsmiljö som är öppen dygnet runt. Stationshusets arkitektur är inspirerad av Dalarna med falurödfärgsmålad träfasad och glaspaviljong i Avestastål.

Previous Post
Levande miljö
Next Post
Småstaden
Menu