Levande miljö

Stationsområdet utvecklas till ett nytt besöksmål i Avesta. Där det idag är en besvärlig höjdskillnad skapas en livfull plats med bostäder, hotell, cykelparkeringar, taxiplats samt bussar. Bebyggelsen samlas kring ett nytt torg med högt läge och med en bred trappa ned mot Koppardalen. Torget med sittplatser och vacker grönska, erbjuder trevliga mötesplatser med utsikt. Trappan kan även användas för kulturevent som teater eller konstutställningar. Caféer och restauranger lockar besökare att slå sig ned och njuta av utsikten över den historiska miljön i Koppardalen. Stationsområdet blir en spännande plats att besöka som dessutom erbjuder en mångfald av nya och gamla transportsätt.

Previous Post
Myntgatans förlängning
Next Post
Länken mellan Centrum och Koppardalen
Menu