Om Koppardalen

Historiskt arv.

Avestastålet blev under förra seklet världsberömt som ett av de bästa i världen och än idag driver företaget Outokumpu Avestas arv vidare. Koppardalens historiska byggnader i handslaget tegel bildar en vacker och intresseväckande miljö invid Dalälven. Utställningar, events, utbildningar, företag samt social service inryms i de gamla fabriksbyggnaderna. Miljön kompletteras med bostadskvarter i två till fyra våningar med olika karaktär i olika lägen. Service och handel koncentreras till stadsdelarna närmast tågstationen och längs Dalälven söderut byggs en småstadstät trädgårdsstad.
Previous Post
Om Stationsområdet
Next Post
Butiksgatan
Menu