Vision Avesta

Staden med charmiga gator och torg, uteserveringar och butiker är en miljö som många uppskattar. Vi vet också att den är hållbar över tid och har förmågan att möta nya behov och utmaningar. Visionen för Avesta syftar till att skapa nya stadsdelar eftersom det idag råder brist på goda stadsrum där människor vill bo och leva. Enkla, vackra byggnader skapar charmiga gator för både boende och besökare. Det kommersiella utbudet är gott men behovet av boende i Avestas centrala delar är stort.

Next Post
Om Centrum