Bostäder

i fokus: Koppardalen
Småstaden

Olika storlekar och upplåtelseformer – små villor, stora lägenheter och tvärtom. Enkla byggnadsvolymer borgar för ett kostnadseffektivt byggande som ger överkomliga hyror och priser. Charmiga stadsrum är en tillgång att njuta av för alla – både boende och besökare. Det är så här vi skapar hållbara livsmiljöer! Självklart finns skolor, äldreboenden, LSS-boenden, service och annat som behövs i en stad.