Länken mellan Centrum och Koppardalen

i fokus: Stationsområdet
Levande miljö

Hotell, caféer, bostäder taxi samt långfärdsbussar skapar en levande stadsmiljö som är öppen dygnet runt. Stationshusets arkitektur är inspirerad av Dalarna med falurödfärgsmålad träfasad och glaspaviljong i Avestastål.