Lilla torget

i fokus: Centrum
Butiksgatan
Stadshusparken

Lilla torget utgör länken mellan nuvarande centrum och de nya stadsgatorna ned mot nya busstorget, Stationsplatsen och Koppardalen. Nya byggnader i två till fyra våningar skapar ett vackert torg med kvällssolsläge med möjlighet till uteserveringar och trevliga sittplatser. De stora befintliga parkeringsytorna hamnar i skydd bakom de nya husen och ramas in av plank och högväxande träd på småstadsvis.